sudaryti

sudaryti
suvalyti a. n.
nuvalyti, sudagoti, sudaryti, sudoroti (tarm.), suimti (prk.), suvokti, valyti

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • sudaryti — sudarýti vksm. Įmonės saviniñkė mókesčiams sudãrė dár ne visùs pi̇̀nigus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • sudaryti — tr. 1. SD176 pagaminti, padirbti (konkretų objektą): Kad sudãrė mumi gražius langus Antanas! Lp. Jau buvo laukai susėti, ežios sudarytos Lp. Dariau sūrį ir nesudariaũ Brš. Sudaryk gyvuliam pašaro Lp. Sudaryk ko svečiui perkąst Rod. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • draudimo tarpininkavimas — statusas Aprobuotas sritis draudimo tarpininkavimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kai, vertinant draudėjo draudimo apsaugos poreikius ir teikiant informaciją apie draudimo sutarties atitiktį šiems poreikiams, siekiama supažindinti su… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • insurance mediation — draudimo tarpininkavimas statusas Aprobuotas sritis draudimo tarpininkavimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kai, vertinant draudėjo draudimo apsaugos poreikius ir teikiant informaciją apie draudimo sutarties atitiktį šiems poreikiams,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • išleisti — SD417 I. sudaryti sąlygas kam išvykti; išsiųsti. 1. tr. duoti sutikimą, nedrausti kam kur išeiti, išvykti: Ir mane, žinoma, išleis nors (bent) mėnesį (namõ, į tėvus) J.Jabl. O kas tave buvo išleidęs? Slnt. Aš gi žinau: kaip tik nueisi, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paleisti — I. suteikti laisvę, duoti sutikimą. 1. tr. SD383, R, K suteikti laisvę (uždarytam, paimtam į nelaisvę, pririštam…): Bevežant tas kareivis pradėjo prašyti, kad dovanotų ir neskandinęs paleistų BsPIII28. Atsiduso bernaitis, kaip smerties paleistas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sudarinėti — iter. dem. sudaryti: 1. Bet ką kai sudarinėji gražiau, tai ir perka labiau Trgn. Petrą surandu trobos pašaly. Sėdi ant suoliuko, sudarinėja vantas J.Balt. 2. Sudarinėja nusausinimo planus rš. Sudarinėja sutartis rš. | Pyko, lūpas sudarinėjo į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aprašyti — tr.; Sut 1. H161, R, N, Š raštu pavaizduoti, nupasakoti: Aprašyk tą nusidavimą K. Žmogų aprašant, reikia su žmogumi gyventi, juoktis, kentėti P.Cvir. Nu ka teip bjauriai buvo aprašytas, jug reikėjo gražiai aprašyti Als. Miokardo infarktas pirmą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išstatyti — tr. K, Rtr, Š, KŽ; N, M, L 1. daugelį pastatyti vertikaliai: Linus, durpes išstatyti DŽ1. Kolei išstãtėm linus, ir sutemė Alv. Juo tabokai yra išstatyti į saulėkaitį, juo geresnę įgauna barvą ir kvapą S.Dauk. 2. kurį laiką statyti ką vertikaliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • padaryti — 1. tr. padirbti, pagaminti (konkretų objektą): Reikia kultuvė padaryti Zt. Padarysiu vaikams sūpynę Kt. Padaryk avimi kratinio Rdm. Padãrė sūrį kap kelmą Arm. Galėsime daugiau sviesto padaryti Ėr. Aš jau pusryčius padariaũ, eikit valgyti PnmA.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”